Veidekke har uppfört ett nytt bostadshus i Uppsala och behövde verifiera täckskiktet och armeringsinnehållet för bottenplattan i ett skyddsrum. Det fanns misstankar om att täckskiktet var större än det skulle vara.

En konventionell täckskiktsmätare når bara ett visst djup i betongen och klarade därför inte av uppgiften. Veidekke Entreprenad kontaktade därför Northscan som istället använde en GPR-scanner för uppdraget. Då kunde det tydligt konstateras ett täckskikt på uppemot 140 mm i vissa områden, med ett CC-avstånd på 150 mm mellan armeringsjärnen.

Kontakta gärna oss för frågor och funderingar kring scanning av betong.

info@northscan.se / 010-1960190