I Sverige och framförallt i våra storstäder finns ett stort antal gårds- och terrassbjälklag uppförda mellan 1890–1950. Bjälklagens konstruktion varierar stort, där de äldre ofta består av tätt liggande stålbalkar och oarmerad betong medan de modernare, från runt 1930-tal, ofta har armerade betongplattor med längre spännvidder i kombination med stålbalkar.

I många fall har fukt trängt ner i bjälklagen på grund av defekta tätskikt och felaktig vattenavrinning, vilket medför risk för ras på grund av korrosion i de bärande stålbalkarna och armeringen.
Då det ofta saknas information om gårdsbjälklagets konstruktion är det dock svårt att planera rätt underhåll, vilket i förlängningen kan leda till onödigt stora och dyra åtgärder. Genom att scanna bjälklagen kan typ av konstruktion fastställas vilket ger bättre underlag för åtgärdsplanen.

Northscan anlitades av Ebab, som är projektledare för underhållsprojektet av Stockholms Stadsbibliotek. Vi kunde på ett enkelt sätt utföra scanning av taken i basarbyggnaderna utan avbrott för den pågående butiksverksamheten som råder där.

Syftet med undersökningen var att identifiera stålbalkarnas position för att förenkla undersökningen av dess skick. Man hade väntat sig ingjutna stålbalkar med ett centrumavstånd på cirka 1 m och oarmerad betong.
Scanningundersökningen visade dock en annan konstruktion med ett välarmerat och tjockt betonglager och endast ett fåtal stålbalkar med ett centrumavstånd på cirka 6 m. Med scanningen kunde också konstateras att ovansidan av betongen hade en lutning för vattenavrinning.

Resultatet av scanningundersökningen var till stor nytta för byggkonstruktörerna på Sweco i den fortsatta utredningen.

Varmt välkomna att höra av er till oss för frågor gällande scanning av alla typer av betongkonstruktioner.

info@northscan.se / 010-1960190