Northscan ger byggindustrin svar på vad som finns i betongen samt dess tillstånd

map banner

KLIPP 2 Vers.00_00_45_17.Still006

INFORMATION GER REDUCERAD TOTALKOSTNAD OCH LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

I många projekt saknas information om vad som finns i betongen samt konstruktionens tillstånd.

Northscan erbjuder flertalet tjänster inom oförstörande provning för analys av armerade betongkonstruktioner och hjälper er få de svar ni behöver.  Detta lägger grunden för ett säkrare byggprojekt och en reducerad totalkostnad.

Vi tillhandahåller också tjänster inom tillståndsbedömning och inspektion av betongkonstruktioner. Vi är er partner för att, med rätt åtgärdsförslag, säkerställa långsiktig hållbarhet och kapacitet för era betongkonstruktioner.

ER PARTNER FÖR TILLSTÅNDSBEDÖMNING AV BETONGKONSTRUKTIONER

Vi har erfarenheten och kompetensen att hjälpa er med tillståndsbedömningar och undersökningar av befintliga konstruktioner för att utvärdera deras skick och integritet.

Vanliga projekt är utredningar av äldre konstruktioner där det utförs en bedömning av skador samt en utredning kring behovet av reparationer. Vi kan arbeta med alla typer av betongkonstruktioner och några exempel är parkeringsgarage, balkonger, innergårdar och reningsverk.

Northscan kan vara er partner i hela kedjan från initial undersökning och framtagning av åtgärdsförslag via projektering och förberedande av bygghandlingar till upphandling av entreprenör, byggledning, och till sist slutbesiktning av utförda renoveringar.

Vi kan betong!

Tillståndsbedömning
Kärnborrning-e1588688570298

UNDVIK DYRA MISSTAG

Att borra av en vattenledning, elkabel eller armering kan leda till stora förseningar och onödiga komplikationer.

Agera förebyggande och anlita Northscan för att undvika dyra misstag.

Northscan är specialister inom oförstörande provning vilket innebär att de flesta av våra tjänster utförs utan åverkan på betongen. De kan genomföras under pågående produktion och utan stillestånd i verksamheten.

TJÄNSTER

Betongscanning är en oförstörande metod för undersökning av innehållet i betongkonstruktioner.

Tack vare olika scanningtekniker är vi inte begränsade till metalliska föremål nära ytan så som armeringsjärn; utan även plaströr, kablar, spännarmering kan lokaliseras.
Med ultraljudsteknik kan också defekter som sprickor, hålrum och delaminering i betongen utredas.

Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom området - alltifrån kontroll för riskfri håltagning eller täckskiktsmätning, till fullständig analys av vad som finns i betongen.

Läs mer

Provdragning kan exempelvis behövas när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillverkarens tekniska data inte stödjer tillämpningen.

Kontroll av infästningars och grundmaterialets kapacitet genom provdragning kan utföras i utredningsskede och konstruktionsskede, eller som efterkontroll av montage.

Vi utför tre typer av provdragning på plats: Egenkontroll av montage / Icke-förstörande provbelastning (för att verifiera lastkapacitet) / Dragbrottsbelastning - förstörande prov (för att fastställa lastkapaciteten).

Vi utför provdragning i betong eller tegel för de flesta typer av infästningar eller armering, oberoende av fabrikat.

Läs mer

Northscan utför tillståndsbedömningar av alla typer av betongkonstruktioner såsom parkeringsgarage, balkonger, reningsverk, bjälklag, innergårdar, broar, tunnlar, men även marina konstruktioner som kajer med flera. En utredning ser över och kartlägger befintliga skador och gör en bedömning av reparationsbehovet och när det bör utföras. Tillståndsbedömningen utgör sedan underlaget för kommande projektering.

Som en del av en tillståndsbedömning behöver det ofta tas olika typer av prover på betongen, se "Betongprovning".

Northscan kan vara er partner genom hela processen av en tillståndsbedömning och således också vara behjälpliga med projektering och konstruktion, teknisk byggledning, och slutligen slutbesiktning av de genomförda åtgärderna.

Hör av er idag så berättar vi mer!

Läs mer

I samband med en tillståndsbedömning av en betongkonstruktion behöver det oftast också tas prover av betongen för att kartlägga dess tillstånd och behovet av reparationer och underhåll. Northscan utför de provtagningar som behövs vid en tillståndsbedömning och samarbetar med ackrediterade företag för provning i laboratorium i de fall det krävs.

Exempel på betongprovning:

- Hållfasthetsbedömning

- Kloridhaltsanalys

- Karbonatiseringstest

 Läs mer

Analys av pelare, balkar och olika typer av bjälklag
Lokalisering av ingjutna värmeslingor, rör, strömförande kablar m.m.
Kartläggning av armering i vägg.
Analys av grundplatta
- Kartläggning av armeringsinnehåll
- Betongtjocklek
- Sprickor och delaminering
Identifiering av hålrum under betongplatta.
Provdragning av infästningar i tegel

Provdragning av infästningar i betong

Korrosionsanalys av armerad betong

Hållfasthetsbedömning av strukturell betong

Mätning av kloridhalt i betongkonstruktioner

Karbonatiseringstest av betongkonstruktioner

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

KONTAKT

thumb_IMG_0896_1024

Mathias Amnebo
Uppdragsansvarig

070-7774104

mathias@northscan.se

thumb_IMG_0905_1024

Martin Roos
Uppdragsansvarig

070-3379838

martin@northscan.se

thumb_IMG_0899_1024

Jamshid Lodhi
Marknad

076-0499080

jamshid@northscan.se

Vi utgår ifrån Stockholm och Göteborg, men utför uppdrag över hela Sverige.

Skicka ossEn förfrågan

VåraKontaktuppgifter

Telefon

Adress

Northscan AB
Vegagatan 19
172 34 Sundbyberg

Org. Nr.

559222-5360

Systemverktyg