Northscan ger byggindustrin svar på vad som finns i betongen

map banner

KLIPP 2 Vers.00_00_45_17.Still006

INFORMATION GER KONTROLL

I många projekt saknas information om vad som finns i betongen samt dess tillstånd.

Northscan erbjuder flertalet tjänster inom oförstörande provning för analys av armerad betong och hjälper er få de svar ni behöver.  Detta lägger grunden för ett säkrare byggprojekt och en reducerad totalkostnad.

UNDVIK DYRA MISSTAG

Att borra av en vattenledning, elkabel eller armering kan leda till stora förseningar och onödiga komplikationer.

Agera förebyggande och anlita Northscan för att undvika dyra misstag.

Kärnborrning
1_Bil.00_00_21_15.Still004

UTAN ÅVERKAN OCH STILLESTÅND

Northscan är specialister inom oförstörande provning vilket innebär att de flesta av våra tjänster utförs utan åverkan på betongen. De kan genomföras under pågående produktion och utan stillestånd i verksamheten.

TJÄNSTER

Betongscanning är en oförstörande metod för undersökning av innehållet i betongkonstruktioner.

Tack vare olika scanningtekniker är vi inte begränsade till metalliska föremål nära ytan så som armeringsjärn; utan även plaströr, kablar, spännarmering kan lokaliseras.
Med ultraljudsteknik kan också defekter som sprickor, hålrum och delaminering i betongen utredas.

Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom området - alltifrån kontroll för riskfri håltagning eller täckskiktsmätning, till fullständig analys av vad som finns i betongen.

Läs mer

Provdragning kan exempelvis behövas när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillverkarens tekniska data inte stödjer tillämpningen.

Kontroll av infästningars och grundmaterialets kapacitet genom provdragning kan utföras i utredningsskede och konstruktionsskede, eller som efterkontroll av montage.

Vi utför tre typer av provdragning på plats: Egenkontroll av montage / Icke-förstörande provbelastning (för att verifiera lastkapacitet) / Dragbrottsbelastning - förstörande prov (för att fastställa lastkapaciteten).

Vi utför provdragning i betong eller tegel för de flesta typer av infästningar eller armering, oberoende av fabrikat.

Läs mer

Vid om- eller påbyggnad av äldre byggnader krävs ofta en analys av den befintliga betongen. På Northscan använder vi oss främst av oförstörande metoder för att mäta betongens hårdhet.

Detta ger en indikation på betongens tryckhållfasthet samt avslöjar områden med sämre betongkvalitet. För exakt värde krävs mekanisk provning, där vi tar ut borrkärnor som trycktestas i labb.

Ihop med betongscanning ger hårdhetsmätningen ett bra underlag för konstruktionens bärförmåga.

Läs mer

En del betongkonstruktioner är särskilt utsatta för klorider, till exempel parkeringsgarage och trappor där tösalt förekommer.

Vid inspektion av sådana byggnader bör en kloridhaltsanalys utföras, för att kontrollera att en kritisk kloridmängd inte når armeringen och orsakar korrosion.

Northscan hjälper er med bedömningen - från uttag av prover till färdig analys.

Läs mer

Karbonatiserad betong innebär att koldioxid trängt in i betongen över tid och sänkt pH-värdet.

Detta leder till att korrosionsskyddet för armeringen minskar och risken för skador ökar. Northscan utför test med pH-indikator för att fastställa karbonatiseringsdjupet. Ihop med täckskiktsmätning ger testet en första indikation på om risk för korrosion föreligger.

Läs mer

Analys av pelare, balkar och olika typer av bjälklag
Lokalisering av ingjutna värmeslingor, rör, strömförande kablar m.m.
Kartläggning av armering i vägg.
Analys av grundplatta
- Kartläggning av armeringsinnehåll
- Betongtjocklek
- Sprickor och delaminering
Identifiering av hålrum under betongplatta.
Provdragning av infästningar i tegel

Provdragning av infästningar i betong

Korrosionsanalys av armerad betong

Hållfasthetsbedömning av strukturell betong

Mätning av kloridhalt i betongkonstruktioner

Karbonatiseringstest av betongkonstruktioner

NÅGRA AV VÅRA KUNDER

KONTAKT

thumb_IMG_0896_1024

Mathias Amnebo
Uppdragsansvarig

070-7774104

mathias@northscan.se

thumb_IMG_0905_1024

Martin Roos
Uppdragsansvarig

070-3379838

martin@northscan.se

thumb_IMG_0899_1024

Jamshid Lodhi
Marknad

076-0499080

jamshid@northscan.se

Vi utgår ifrån Stockholm och Göteborg, men utför uppdrag över hela Sverige.

Skicka ossEn förfrågan

VåraKontaktuppgifter

Telefon

Adress

Northscan AB
Vegagatan 19
172 34 Sundbyberg

Org. Nr.

559222-5360

Systemverktyg