Då trafiken ökat runt vattenskyddsområdet runt Göta Älv i Göteborgs kommun planeras ett antal miljöskyddsåtgärder i området. En av åtgärderna är att installera ett rörsystem i Angeredsbron för att samla in dagvattnet från vägen och därmed hindra föroreningar som olja, mikroplaster och gummi att nå vattentäkter. Angeredsbron är en 930 meter lång balkbro som stod färdig år 1978 och förbinder Hisings Kärra med Gårdsten i Göteborg.

Mängden armering i bron uppgår till totalt cirka 1500 ton varav 500 ton är spännarmering!

Rörsystemet som ska installeras kräver att ett stort antal hål tas i brobalkarna samt i körbanan. Dessa byggnadsdelar är spännarmerade och direkt avgörande för brons bärighet. För att undvika att spännarmeringen träffas vid håltagning anlitades därför Northscan för att detektera och märka upp spänn- och slakarmeringen vid håltagningsområdena. Arbetet utfördes inifrån brolådan, under körbanan, i tätt samarbete med ett ställningsbyggarlag.

Efter en vecka med mycket ”vandring” och klättrande i den nästan 1 km långa brolådan stod uppdraget klart. 40 områden var då undersökta och tydligt uppmärkta enligt bilden från ett av områdena ”V1” nedan. Slakarmeringen illustreras av de vita linjerna och spännarmeringen av de diagonala röda linjerna. 

Northscan tackar Veidekke Sverige samt Trafikverket för förtroendet.