Åt mod:group Construct utförde Northscan armeringsscanning i väggar innan håltagning. Fastigheten belägen på Bondegatan 40 Stockholm har under den senaste tiden genomgåt omfattade renovering och på tur står nu en modernisering av ventilationssystem.

Nya kanaler skall dras fram, och håltagningar genom bärande och ickebärande strukturer blir nödvändig.

Genom att detektera och märka ut armeringen på betongväggarna, samt anpassa genomföringars placering och kanalsystemets dimensioner, blir den slutliga påverkan minimal.
Genom att undvika skador på bärande armering minskar risken för att byggnadens bärighet påverkas av håltagningen.

Om håltagning
Skanning av armering kan vara klokt innan håltagning för nya fönster och dörrar, spårning i väggar och golv, för VVS- och elinstallationer samt för att ta upp nya trapphål och schakt.
Vid alla våra uppdrag för vi noggrann dokumentation under arbetets gång.
Rapport med bilder upprättas som en extra garanti för att arbetet utförts på rätt sätt. Vid en del uppdrag inkluderas en konstruktör för beräkningar.
Håltagning kan ske genom borrning alternativt sågning, med borrkrona eller sågklinga försedd med industridiamanter.
Vajersågning sker med en diamantbelagd stålvajer som skär genom betongen, metoden ger väldigt låga vibrationer.