Ramboll Sweden har i uppdrag åt Håbo kommun att fastställa klassningsvärden för 8 kommunala broar.

För att kunna utföra nödvändiga bärighetsberäkningar erfordras tillförlitlig information om armeringsmängd i broelementen.

7 av broarna var av prefab element och den 8:e bron var platsbyggd.

Syftet med Northscans uppdrag var att uppdatera beräkningsunderlaget, med hjälp av flertal oförstörande metoder, och därmed leverera underlag som beskriver betongens täckskikt, konstruktioners tjocklek, samt centrumavstånd och en indikativ diameter för armeringen.

Northscan använder sig av oförstörande metoder, varför det går betydligt mycket fortare än att behöva bila upp ytorna. Tekniken som användes i detta uppdrag var GPR (ground penetrering radar) för lokalisering av armering, samt UPE (Ultrasonic Pulse Echo) för mätning av betongtjocklek. En utvald yta för varje brodel undersöktes och en rapport med 3D-bilder över armeringensinnehållet vid varje område kunde levereras.

”Att behöva bila upp samt sedan återlaga dessa ytor är inte bara omständligt, dessutom bli ytorna med framtvättad ballast aldrig desamma igen efter lagning.” säger Northscan’s projektledare Jamshid Lodhi.

Northscan tackar Ramboll och Alexander Solevind för ett givande projekt.

——————————————————————————————————————–

Broinspektioner likt detta rapporteras i BaTMan.

* BaTMan är ett hjälpmedel för effektiv förvaltning av broar, tunnlar och andra typer av byggnadsverk, exempelvis färjelägen och stödkonstruktioner.