Vid det anrika äldreboendet Danvikshem i Stockholm pågår ombyggnation av A- och G-husen. ByggPartner i Dalarna är totalentreprenör och utför projektet i partnering åt stiftelsen Danvik hospital, med syftet att tillgänglighetsanpassa lokalerna.

Ett stort antal håltagningar för installationer ska utföras genom bjälklagen, bland annat för ett nytt fläktsystem. Vid håltagningen vill man undvika att skada bärande delar, vilket skulle leda till extra förstärkningar. Bjälklagskonstruktionen består av brandtegel med mellanliggande betongbalkar, samt grus och en betongkaka överst. 
Northscans uppdrag var således att lokalisera och märka ut betongbalkarnas placering på ovansidan av bjälklaget, för att undvika åverkan i dessa vid borrning.

Uppdraget bjöd på en del utmaningar. Plattstålet i balkarna, som vanligtvis tydligt kan detekteras med GPR-scanning, var placerade mycket djupt och oregelbundet, vilket gjorde att noggrannheten blev låg. Därför användes ett annat tillvägagångssätt, där hålrummen i brandteglet istället lokaliserades med scanning. Därmed kunde också placeringen för de mellanliggande betongbalkarna smidigt märkas ut på golvet, se bilder nedan.
Utmärkningen gjordes på fem våningsplan och sparar mycket tid i projektet då man minimerar antal pilotborrningar.

Vi tackar Byggpartner i Dalarna för ett fint samarbete!