Provdragning

Provdragning av infästningar kan behövas när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillämpningen inte stödjs av tillverkarens tekniska data, samt när man önskar verifiera att installationen har utförts enligt anvisning och därmed uppfyller dokumenterade lastvärden.

Det finns två metoder för det praktiska utförandet av provdragningen:

• Oförstörande provbelastning.
Innebär att infästningen belastas till en förutbestämd last som ej är tänkt att påverka infästningen.
• Förstörande prov.
Infästningen dras till brott för att fastställa lastkapaciteten, typen av brott kan variera (betong/tegelbrott, glidbrott eller stålbrott). Ett dimensionerande lastvärde kan beräknas efter ett visst antal prov.

Provdragning

Tre anledningar till att kontrollera infästningarnas kapacitet genom provdragning :
• I utredningssyfte
• Vid särskilda tillämpningar
• Efterkontroll av montage

I utredningssyfte

I många fall, framförallt i ROT-projekt, råder osäkerhet kring betongens kvalitet. Ålder, sprickor eller armeringskorrosion kan också påverka infästningens kapacitet. För äldre tegelbyggnader saknas ofta information om vilken typ av tegel som använts eller fogens kvalitet.
Detta leder till att tabellvärdena från tillverkaren inte kan garanteras och provdragning kan vara nödvändig.

Vid särskilda tillämpningar

Vid särskilda lastkrav, eller om tillämpningen inte stöds av tillverkarens tekniska data, kan en provdragning utföras för kontroll. Exempel kan vara infästning i tunna betongkonstruktioner eller vid montage nära betongkant.

Efterkontroll av montage

Efterkontroll kan utföras direkt efter montage för att säkerställa att montaget är rätt utfört, men också senare under byggnadens livslängd för att verifiera infästningarnas skick. Normalt provas en viss procentandel av infästningarna.

Northscans arbetssätt

Vi utför provdragning enligt rådande standard, BS 8539:2012. Provdragningen utförs i samråd med ansvarig konstruktör eller uppdragsgivare. Provdragningen dokumenteras på ett överskådligt sätt och en PDF-rapport levereras efter slutfört uppdrag.

Northscan är leverantörsoberoende och utför dragprovsbelastning av de flesta typer av infästningar och armering. Vänligen kontakta oss för mer information.