Provdragning kan göras i utredningsskede, vid konstruktionsskede eller som kontroll efter ett montage, som en del av sin egenkontroll.

Provdragning vid utrednings- och konstruktionsskede

När det råder osäkerhet kring grundmaterialets hållfasthet och utvärdera vilket infästningssystem som ska användas.

Provdragning efter ett montage

För att dokumentera utförandekvalitet i form av egenkontroll. VARFÖR PROVDRAGNING AV INFÄSTNINGAR OCH ARMERING PÅ ARBETSPLATS?

Provdragning kan utföras som egenkontroll, icke förstörande provbelastning eller förstörande dragbrottsbelastning.

När man är osäker på grundmaterialets lastupptagningsförmåga så kan det vara god idé att utföra ett dragprovstest av en infästning eller armeringsstick.

När betongen åldras eller skadas, så kan det resultera i att grundmaterialet inte uppfyller riktlinjerna för ETA.

Genom att prov dra infästningar eller injekterat stålmaterial, säkerställer man att full lastkapacitet uppnås.

Northscan levererar alltid en skriftlig dragprovsrapport efter utfört uppdrag.

Alla vår utrustning är garanterat kalibrerade.


Ofta provdrar man bergbult, bult, injekterad armering eller injekterad gängstång samt andra sorters infästningar.