Northscan AB och Klätterservice AB har inlett ett samarbete för att erbjuda mervärde vid betonginspektionstjänster av exempelvis broar, vattentorn och vattenkraftverk av betong.  
 
Northscan AB är ledande inom betongscanning och Klätterservice AB är experter på industriell klättring så kallad rope access. Genom att kombinera Northscan AB:s teknik för ickeförstörande betonginspektion med Klätterservice AB:s kompetens inom inspektioner på svåråtkomliga platser, kommer de båda företagen att erbjuda en heltäckande lösning för betonginspektioner där tillgången är begränsad.  

“Samarbetet med Northscan AB är ett steg i den utveckling vi har planerat för kommande år framåt inom området kvalificerade tjänster inom betong. Vi tror att vårt gemensamma erbjudande kommer att ge kunderna bättre värde och stärka våra företags positioner på marknaden,”  
säger Johan Lernell, Platschef vid Klätterservice AB. 

Northscan & Klätterservice samarbete gäller tjänster inom bland annat oförstörandeprovning (GPR, UPV och magnetisk induktion), hållfasthetsbedömningar av betongkonstruktioner, kloridhaltsanalys samt karbonatiseringstester. Tjänster som det finns stor efterfrågan på vid dagens bygg- och infrastrukturprojekt för att säkerställa effektiva projekt och slippa fördröjningar. 

“Vi är mycket glada över att samarbeta med Klätterservice AB. Vi tror att vårt samarbete kommer att leda till en betydande ökning av kvaliteten på betonginspektioner för broar, vattentorn och vattenkraftverk,” säger Jamshid Lodhi, Marknadschef vid Northscan AB. 

Besök www.northscan.se och www.klatterservice.se för mer information om företagen. 

Kontaktpersoner: 

Jamshid Lodhi, Marknadschef, Northscan AB Telefon: 010-19 60 190  

E-post: jamshid@northscan.se 

Johan Lernell, Platschef, Klätterservice AB Telefon: 08-588 311 30  

E-post: johan@klatterservice.se