Jo, helt avgörande för fundaments livslängd

Täckskiktet påverkar tid innan reparation kan bli nödvändig.
Inom vinkraft så bygger kostnaderna för reparation snabbt på sig, pga av etableringsmomentet.

Så rätt från början är värt att kontollera.

Northscan utför kontroll av täckskikt armeringen i betongfundament, med hjälp oförstörande metoder, även kallad betongscanning.

Denna kontroll verifierar täckskiktet på armeringen, resultatet kontrolleras sedan mot K-handlingarna för att verifiera att rätt täckskikt på armeringen har uppnåtts.