Utklipp från SvenskByggtidning 20200916

Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg. Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare med nästa lokalisering. 

– Vi har funnits i Stockholm sedan början på 2020 och har fått flera av de större konsult-, bygg- och fastighetsbolagen som våra kunder. Vi upplever ett starkt intresse för våra tjänster i Göteborg och ser möjligheter vid både pågående som framtida bygg- och infrastrukturprojekt. I ROT-projekt saknas ofta tilltron till befintliga handlingar, handlingar har brister i uppdateringar eller så saknar man K-handlingar helt och hållet, berättar Mathias. 

Läs vidare här