Gamla hovrätten (Arkeologen) i Renströmsparken i Göteborg är ritad av Hakon Ahlberg, en framstående 1900-talsarkitekt, och uppfördes 1948. Byggnaden anses ha ett högt arkitektoniskt och arkitekturhistoriskt värde och tidigare förslag om rivning har lagts åt sidan. Fastighetsägaren Akademiska Hus har istället för avsikt att bevara och utveckla både denna och andra byggnader kring Renströmsparken (Näckrosdammen).

Universitetsbiblioteket vid Näckrosdammen står inför en renovering varför böckerna tillfälligt behöver flyttas till andra lokaler. Gamla Hovrätten skall därför fungera som lager under ombyggnationen.

I de fall en byggnad ska ställas om från ett verksamhetsområde till ett annat ställs ofta nya krav gällande brandskyddet. För att uppfylla kraven gällande bärförmåga (R-krav) krävs ett visst täckande betongskikt för bärande konstruktionsdelar.

Eftersom Gamla hovrätten är en relativt gammal byggnad måste betongtäckskiktet kontrolleras samt utreda huruvida armeringsinnehållet i bärande konstruktionsdelar stämmer överens med originalritningarna.

Northscan har utfört undersökningar och kontroller i lokalerna och lämnat en slutrapport till fastighetsägaren Akademiska Hus samt ansvarig konstruktör.

Kul att få utföra uppdrag i sådan stadsmiljöbildande byggnad, vi tackar Akademiska Hus för förtroendet.

Kontakta gärna oss för frågor och funderingar kring scanning av betong.

info@northscan.se / 010-1960190