Att förstå hur armeringen ligger inför håltagning är en avgörande, men inte alltid enkel fråga. Armering, ledningar och kablar måste undvikas.

Northscan utför betongscanning för att ge de svar som krävs och kan snabbt bistå inför håltagning eller sågning.