Många känner till att betong är världens mest använda byggmaterial och armerad betong utgör ryggraden för byggnader över hela världen.

Ändå saknas ofta fundamentala fakta kring förutsättningarna för dess användande.

Många gånger antas att allt i byggfasen blir som på ritning, att armeringen ligger rätt och att håltagningar inte kommer påverka strukturen. På äldre byggnader saknas dessutom ofta handlingar över vad som finns ingjutet i betongen, inte bara armering utan även rör och ledningar. Armeringens skick är ofta också ett frågetecken då dess livslängd varierar beroende på hur väl betongen har tålt den miljö den utsätts för.

Mycket gissningar och antaganden ligger till grund för viktiga beslut. Ibland resulterar detta i kostsamma missöden, eller onödiga risker. I en tid med osäkerhet kring framtiden och en eventuellt avmattad konjunktur, krävs det att bolag inom byggbranschen tar till alla förbättringsmöjligheter som skapar bättre lönsamhet, men också förändrar sina arbetsmetoder och väljer att arbeta smart.

När ingenjörerna Martin Roos och Mathias Amnebo under de senaste åren arbetat mot byggbranschen kom de efterhand till insikt att den svenska bygg- och fastighetsmarknaden inte använder sig av samma metoder som är vanligt förekommande i exempelvis Storbritannien, Tyskland, eller USA. Under våren 2020 korsades deras vägar med entreprenören Jamshid Lodhi som också haft samma funderingar. Tillsammans bestämde de sig för att förändra den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Northscan ger byggindustrin svar på vad som finns i betongen.