På SSAB i Oxelösund pågår förberedande arbeten inför den stora omställningen till fossilfri stålproduktion.

Inför byggnationen av ett nytt mediastråk bistår vi med scanning och uppmärkning av befintliga betongpelare, som stråket ska fästas in i. Vi tackar NCC för samarbetet!

Fördelarna med betongscanning i detta fallet:

–     Konstruktören får en tydlig bild av pelarens armeringsinnehåll (konstruktionshandlingar saknades).

–      Man undviker att skada pelarens huvudarmering vid borrningen.

–      Ett smidigare montage.

–      Risken för galvanisk korrosion i armeringsstålet utesluts, vilket kan uppstå vid kontakt med de rostfria infästningarna.