Magnolia Bostad har förvärvat Täljövikens kursgård, som en gång i tiden tjänade som konferensanläggning åt LO. Den brutalistiskt formgivna byggnaden ska nu omvandlas till en modern F-9 skola genom en större om- och tillbyggnad.

Northscan har på uppdrag av Zengun, som står för utredning samt program- och systemhandlingar, utfört scanningsundersökning av bärande byggnadsdelar såsom väggar, balkar och pelare. Syftet med undersökningen var att skapa ett beräkningsunderlag för att kunna avgöra vilka förstärkningsåtgärder som krävs vid den framtida påbyggnationen. Uppdraget utfördes i samverkan med Tyréns byggnadskonstruktörer.