Tillståndsbedömning

Betong är ett fantastiskt byggmaterial och en stor del av våra konstruktioner är av just betong. Tyvärr har många betongkonstruktioner inte underhållits på ett bra sätt och börjar vid en viss ålder visa tecken på skador. Exempel på skador kan vara spjälkning av betong, synlig och korroderad armering, sprickbildning, med flera. Utan korrekta åtgärder kan konstruktionen i slutändan tvingas rivas vilket alltid innebär stora kostnader och avtryck på miljön. Ofta innebär det stora utmaningar för fastighets- eller anläggningsägaren. Reparationskostnaderna kan minskas markant om man fångar upp skadebilden i ett tidigt skede och kan då slippa tillfälliga bärande konstruktioner eller ännu värre driftstopp.

Northscan utför tillståndsbedömningar av alla typer av betongkonstruktioner såsom parkeringsgarage, balkonger, reningsverk, bjälklag, innergårdar, broar, tunnlar men även marina konstruktioner som kajer och bryggor med flera. En utredning ser över och kartlägger befintliga skador och gör en bedömning av reparationsbehovet och när det bör utföras. Tillståndsbedömningen utgör sedan underlaget för kommande projektering.

Betongprovning

Som en del av en tillståndsbedömning behöver det ofta tas olika typer av prover på betongen som sedan ligger till grund för en bedömning av reparations- och underhållsbehovet.

  • Urtag av borrkärnor för bestämning av tryckhållfasthet eller tunnslipsanalys som visar kemisk påverkan på betongen.
  • Kloridhaltsanalys
  • Karbonatiseringsprov

Projektering och konstruktion

För att säkerställa en konkurrenskraftig budget och kvalitet i ett renoveringsprojekt krävs ett ordentligt förfrågningsunderlag. Northscan har erfarenheten och kompetensen att ta fram ett förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör och kan upprätta bygghandlingar för beställaren.

Teknisk byggledning

Vi kan stötta beställaren genom åtgärdsfasen genom teknisk byggledning vilket främst innebär att vi bistår med teknisk sakkunskap och kontroller av utförandet.

Slutbesiktning

Northscan kan utföra slutbesiktning efter genomförda reparationer för att säkerställa att arbetet har utförts enligt bygganvisningar eller teknisk beskrivning.

Har ni frågor kring Tillståndsbedömning, tveka inte att höra av er till oss redan idag!