Northscan breddar sitt tjänsteutbud med Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner.

Northscan, en ledande aktör inom betongscanning och oförstörande provning av armerade betongkonstruktioner, lanserar nu vår senaste tjänst – Tillståndsbedömning.

Med erfarenhet och kompetens erbjuder vi en metod för att säkerställa långsiktig hållbarhet för era betongkonstruktioner genom tillståndsbedömning och inspektion av betongen. Genom att utföra bedömningar och undersökningar av befintliga konstruktioner ger vi er det underlag som behövs för att fatta beslut gällande reparationer och underhåll.

Northscan utför tillståndsbedömningar av alla typer av betongkonstruktioner såsom parkeringsgarage, balkonger, reningsverk, bjälklag, innergårdar, broar, tunnlar, men även marina konstruktioner som kajer och bryggor med flera.

En utredning ser över och kartlägger befintliga skador och gör en bedömning av reparationsbehovet och när det bör utföras. Tillståndsbedömningen utgör sedan underlaget för kommande projektering.

Betongprovning

Som en del av en tillståndsbedömning behöver det ofta tas olika typer av prover på betongen som sedan ligger till grund för en bedömning av reparations- och underhållsbehovet.

Urtag av borrkärnor för bestämning av tryckhållfasthet eller tunnslipsanalys som visar kemisk påverkan på betongen.

  • Hållfasthetsbedömning
  • Kloridhaltsanalys
  • Karbonatiseringsprov

Entreprenadupphandling och Bygghandlingar

För att säkerställa en konkurrenskraftig budget och kvalitet i ett renoveringsprojekt krävs ett ordentligt förfrågningsunderlag. Northscan har erfarenheten och kompetensen att ta fram ett förfrågningsunderlag inför upphandling av entreprenör och kan upprätta bygghandlingar för beställaren.

Teknisk byggledning

Vi kan stötta beställaren genom åtgärdsfasen genom teknisk byggledning vilket främst innebär att vi bistår med teknisk sakkunskap och kontroller av utförandet.

Slutbesiktning

Northscan kan utföra slutbesiktning efter genomförda reparationer för att säkerställa att arbetet har utförts enligt bygganvisningar eller teknisk beskrivning.

Kontakta Northscan idag för mer information.

Har ni frågor kring Tillståndsbedömning eller vill veta mer om våra tjänster? Tveka inte att kontakta oss redan idag på info@northscan.se.