AB SVAFO har i uppgift att på ett säkert, miljömässigt och ansvarsfullt sätt avveckla kärntekniska anläggningar och ta hand om kärnavfallet från den svenska kärnenergiforskningen. Bolaget arbetar med långsiktiga hållbara lösningar för ett omhändertagande, mellanlagring och förberedelser inför kommande slutförvaring.
 
SVAFO ägs gemensamt av kraftbolagen Barsebäck Kraft AB, Ringhals AB, Forsmarks Kraftgrupp AB och OKG AB via moderbolagen Vattenfall AB, Uniper och Fortum.