Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg.  

Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare med nästa lokalisering. 

– “Vi har funnits i Stockholm sedan början på 2020 och har fått flera av de större konsult-, bygg- och fastighetsbolagen som våra kunder. Vi upplever ett starkt intresse för våra tjänster i Göteborg och ser möjligheter vid både pågående som framtida bygg- och infrastrukturprojekt. I ROT-projekt saknas ofta tilltron till befintliga handlingar, handlingar har brister i uppdateringar eller så saknar man K-handlingar helt och hållet”, berättar Mathias. 

Vad tillför Northscan byggmarknaden? 

– “Idag saknas det ofta viktiga ingångsvärden i byggprojekt, varför onödiga åtgärder och kostnader påförs projekten. Rätt information lägger grunden för säkrare byggprojekt och en reducerad totalkostnad”, svarar Mathias. 

Hur ser ni på Göteborg som marknad? 

– “I Göteborg pågår och planeras många ROT-projekt, där vi vet att vi kan tillföra ett stort värde med oförstörande betongprovning. I regionen pågår också flertalet större infrastrukturprojekt där vi ser stora möjligheter att kunna bidra med viktig information” säger Mathias. 

Vilka tjänster ser ni behov för i Göteborg? 

– “Vi ser ett stort behov för våra tjänster inom betongscanning med allt från täckskiktsmätningar till mer avancerade analyser för kartläggning av innehållet i betongkonstruktioner. Vi har sedan starten genomfört många projekt för betongscanning med utrustning som använder radarvågor och magnetism. Tack vare vår senaste satsning med ultraljudsutrustning öppnas nu dörren för många nya applikationer, framförallt för inspektioner inom infrastruktur. Tekniken är idealisk för att med hög precision lokalisera sprickor, luftfickor och delaminering i betong, säger Mathias. 

——————————————————————————————————————–

Kort om bolaget. 

Northscan är ett kundinriktat ingenjörsföretag med fokus på oförstörande betongprovning. Vi strävar efter att vara flexibla och hela tiden ligga i framkant gällande nya intressanta inspektionstekniker. 

Vi är alla utbildade ingenjörer med flerårig erfarenhet från många branscher och mer specifikt byggbranschen. Genom våra tidigare roller har vi byggt ett stort kontaktnät inom alla delar av byggprocessen. Vi ser fram emot att få lära oss mer om våra kunders utmaningar, oavsett om de finns på en byggarbetsplats hos entreprenören eller på en ritning hos ett konstruktionskontor. 

Vi ser det som vår uppgift att skapa en större säkerhet och lönsamhet inom byggbranschen. 

www.northscan.se 
010-1960190 
info@northscan.se

Kontakter:
För frågor kring detta pressmeddelande 

Jamshid Lodhi – marknad
Mobil: 076-0499080
Email: jamshid@northscan.se

För frågor om Northscan AB
Mathias Amnebo – VD 
Mobil: 070-7774104
Mobil: 070-7774104