Korrosionsanalys

Korrosion av armeringen är en av de störst bidragande orsakerna till en förkortad livslängd hos armerade betongkonstruktioner. Northscan utför korrosionsanalyser för en korrekt uppfattning av er konstruktions nuvarande tillstånd.

Vad är sannolikheten för korrosion och vilken hastighet har korrosionsprocessen?

Vilka reparationer är nödvändiga?

Var finns det särskilda riskområden och vilka förebyggande åtgärder bör sättas in för att förlänga levnadstiden hos betongkonstruktionen? 


Northscan använder främst oförstörande provningsmetoder för korrosion, som mätning av elektrokemisk potential (EKP)elektrisk resistivitet, och täckskiktstjocklek. För en fullständig analys kan dessa metoder kompletteras med en eller flera förstörande metoder, exempelvis Kloridhaltsanalys eller Karbonatiseringstest.

Vi är övertygade att en korrosionsanalys kan tillföra stort värde genom att både förlänga livslängden och öka säkerheten hos er betongkonstruktion. Låt inte korrosionsprocessen gå för långt, skaffa er en korrekt uppfattning av er konstruktions nuvarande tillstånd idag. 

För mer teknisk information, ladda gärna ner vår folder.

För mer information,
ladda ner vår folder om korrosionsanalys