På uppdrag av Veidekke Entreprenad AB har Northscan medverkat för att utföra vidhäftningsprovningar på bro 72 över Nynäsväg 73 samt bro 73 över järnväg i Nynäshamns närområde.

Provningarna ämnar till att bestämma vidhäftningshållfastheten mellan konstruktionsbetong och den övre pålagda slitbetongen.

Finns det misstanke om delaminering, luftfickor eller sprickor i betongen, då kan man komplettera vidhäftningsprovning med UPV (Ultrasonic Pulse Velocity) ultraljudsprovning.

Med möjligheten att undersöka vad som finns under ytan ökar säkerheten och ni slipper onödiga kostnader och förseningar, som ofta är följden av förstörande provning.

Northscan verkar inom området oförstörande betongprovning och är specialister inom betongscanning. Betongscanning utförs med hjälp av olika tekniker såsom georadar, ultraljud, och magnetisk induktion.

Vid vidhäftningshållfasthet utförs provning enligt Nordtest method,
NT Build 365 ”Concrete, Repair Materials and Protective Coating:
Bond Strength, Direct Pull-Off Test”.

Uppdraget påvisade ytterst god vidhäftning.