Uppdraget som ägde rum i ett parkeringsgarage i Stockholm syftade till att utvärdera armeringsjärn ur ett korrosionsperspektiv med hjälp av ICAMM-tekniken från InspecTerra. Vår metodik omfattade bland annat skanning av flera ramp- och golvytor med fokus på att upptäcka och kvantifiera tvärsnittsförluster av armering inom alla granskade områden.

Resultaten från detta uppdrag i garaget visade på betydande variation i graden av korrosion mellan de olika skannade områdena, vilket tydde på heterogena förhållanden inom parkeringsgaragets struktur. Denna variation krävde en noggrann och differentierad analys för att förstå och bedöma det övergripande tillståndet för armeringsjärnen.

Den mest framstående fördelen med iCAMM-metoden, som framkom i detta projekt, var iCAMM:s förmåga att generera resultat helt utan att förstöra genom att skanna betongytan, utan behov av att vattenbila upp “fönster”. Detta innebär att resurskrävande åtgärder för att “öppna” upp ytor och även reparera dem kan undvikas, vilket leder till minskade kostnader och ökad effektivitet och noggrannhet i inspektionsprocessen.

Sammanfattningsvis illustrerar detta projekt inte bara vikten av noggrannhet och teknisk expertis vid utvärdering av betongstrukturer, utan också de betydande fördelarna med att använda avancerade inspektionsverktyg som iCAMM för att säkerställa strukturell integritet och långsiktig hållbarhet.