Magnolia Bostad har förvärvat Täljövikens kursgård, som en gång i tiden tjänade som konferensanläggning åt LO. Den brutalistiskt formgivna byggnaden ska nu omvandlas till en modern F-9 skola genom en större om- och tillbyggnad. Northscan har på uppdrag av Zengun, som står för utredning samt…