Uppdraget som ägde rum i ett parkeringsgarage i Stockholm syftade till att utvärdera armeringsjärn ur ett korrosionsperspektiv med hjälp av ICAMM-tekniken från InspecTerra. Vår metodik omfattade bland annat skanning av flera ramp- och golvytor med fokus på att upptäcka och kvantifiera tvärsnittsförluster av armering inom…