Vid betongreparationer avgörs styrkan mellan reparationsmaterialet och underlaget av materialens adhesiva förmåga. Vidhäftningsprovning är den vanligaste testmetoden för att bedöma bindningsstyrkan mellan betongmaterial. Ett vidhäftningsprov bestämmer den maximala vinkelräta kraften som ett ytområde kan bära innan en plugg av materialet lossnar.Först borras ett grunt hål…