Tag: Betonginspektion

Vi söker ännu en erfaren Betonginspektör, för en position i Stockholmsregionen!

Ta chansen att bli områdesansvarig för teknisk utredning, tillståndsbedömning och inspektion av betongkonstruktioner.  Northscan växer och söker nu en Betonginspektör som kommer ansvara för inspektion och tillståndsbedömning med bas i Stockholm.  Northscan är ett kundinriktat ingenjörsföretag med fokus på tillståndsbedömningar och inspektioner, betongscanning samt provdragning…

Uppdrag i garage – Korrosionsanalys

Uppdraget som ägde rum i ett parkeringsgarage i Stockholm syftade till att utvärdera armeringsjärn ur ett korrosionsperspektiv med hjälp av ICAMM-tekniken från InspecTerra. Vår metodik omfattade bland annat skanning av flera ramp- och golvytor med fokus på att upptäcka och kvantifiera tvärsnittsförluster av armering inom…