Trafikverket gav Veidekke i uppdrag av att bredda väg 56 mellan Västjädra och Kvicksund.
I uppdraget ingår en breddning av befintlig bro samt utbyte av kantbalkar och en ny skiljebalk på ytterligare en bro.
Northscan utförde provdragning av nya gängstänger med en last om 200 kN.
En digital dragprovskurva levererades för varje enskild provdragning.