PRIVACY POLICY NORTHSCAN AB

1 Personuppgifter1.1 Dina rättigheter
1.2 Arkivering av personuppgifter
1.3 Skydd av personuppgifter

2 Betalningstransaktioner
2.1 Betalningstransaktioner och bokföring hos Northscan AB.

3 Informationskapslar (Cookies)5.1 Hur man undviker informationskapslar
5.2 Analys
5.3 Anpassning
5.4 Marknadsföring
5.5 Personuppgifter till tredje part

 4 Ändringar i policyn

5 Kontaktinformation

Denna Integritetspolicy förklarar hur Northscan samlar in och behandlar personuppgifter.

VD:n för Northscan är ansvarig för verksamhetens behandling av personuppgifter. Den som är ansvarig har det yttersta ansvaret för att säkerställa att all behandling och hantering av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning. Var det dagliga ansvaret delegeras, kommer framgå under varje enskild punkt i denna policy. Delegeringen omfattar endast uppgifterna och inte ansvaret.

Policyn innehåller information om dina rättigheter när du lagrar personuppgifter vid en kundrelation med Northscan och allmän information om hur vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande sekretesslagstiftning.

1 Personuppgifter

För att du skall kunna genomföra ett projekt behöver vi ditt namn, adress, mobilnummer och e-post. Detta är nödvändigt för att kunna skicka din beställning till rätt leveransadress, hålla dig uppdaterad kring ordergången och kontakta dig vid behov angående dina ordrar.

Vi är skyldiga att lagra orderinformation i samband med redovisning, avgiftshantering och eventuella garantiärenden. Denna historik raderas efter tio år. 

För olika ändamål kan vi behöva andra personuppgifter. Vilka personuppgifter det handlar om och syftet med dessa beskrivs här i integritetspolicyn.

1.1 Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i de personuppgifter som Northscan har registrerat i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan när som helst begära att få ta del av dessa uppgifter kostnadsfritt, i enlighet med lagstiftningen.

Du kan också när som helst begära att vi raderar eller korrigerar dina personliga uppgifter, under förutsättning att vi inte är skyldiga att lagra dessa i enlighet med gällande lagstiftning eller andra skyldigheter vi har.

Information skall utlämnas/överföras på ett säkert sätt. Om den registrerade skickar sin begäran elektroniskt, och om denne inte begär annat, ska informationen utlämnas i vanlig elektronisk form.

Du kan när som helst återkalla det samtycke du har gett oss.

Du har rätt att skicka klagomål till Dataskyddsförordningen om du upplever att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med denna policy.

1.2 Arkivering av personuppgifter

Bokföringslagen ålägger oss att lagra transaktionsdata i 5 år, men för att kunna skydda kundernas rättigheter i samband med garantier och reklamationer enligt upprättat avtal, försäljningsvillkor, historik lagrar Northscan i 10 år.

1.3 Skydd av personuppgifter

Northscan har bra rutiner och omfattande åtgärder för att säkerställa att obehöriga inte får tillgång till dina personuppgifter och att behandlingen av information sker i enlighet med kraven i gällande lagstiftning. Exempel på sådana åtgärder är riskbedömningar, genomförande av organisatoriska och fysiska åtgärder, åtkomstkontroll och arkiveringsrutiner, samt rutiner för datahantering och uppföljning av förfrågningar avseende rätten till insyn, korrigering och radering.

Du kan känna dig trygg med att Northscan lagrar dina personuppgifter på ett säkert sätt. 

2 Betalningslösningar

Av säkerhetsskäl lagrar vi historik i vårt molnbaserade ekonomisystem.
All lagning i Molnet är säker.

Alla våra fakturor går ut per mail via vårt ekonomisystem som hanterar fakturor säkert.

Alla system som behandlar personuppgifter som är knutna till betalning av ordrar, är strikt begränsade till de anställda som utför nödvändiga uppgifter i samband med ordern.

3 Informationskapslar (Cookies)

Cookies är små textfiler som lagras på din enhet när du laddar ner en webbsida. Dessa används vanligtvis för att förbättra användarupplevelsen och komma ihåg vem du är så att du förblir inloggad.

Syftet med cookies är att ge webbutiken grundläggande funktioner så som sessionshantering, samt för analys, anpassning och marknadsföring.

Förstapartscookies är nödvändiga för att webbplatsen skall fungera.
Tredjepartscookies används för analys, marknadsföring och anpassning av webbsidan.

Allmän information om användning av dessa finner du under avsnitten 3.1-3.5 i denna policy.

3.1 Hur man undviker informationskapslar (Cookies)

Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in din webbläsare att inte acceptera dem automatiskt. Se webbläsarens hjälpsidor för inställningar. Observera att om du väljer att utesluta cookies, kommer flera funktioner i Northscan.se inte att fungera.

3.2 Analys

Northscan samlar in anonyma uppgifter om besökare på Northscan.se för analys.

Med anonyma uppgifter, avses uppgifter som inte kan spåras tillbaka till en användare eller en person. Syftet med detta är att samla in statistik som kan användas för att vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Exempel på denna typ av data är: antalet besökare på webbplatsen, hur denna används, hur länge besöket varar, var användarna kommer ifrån och vilka webbläsare som används.

Vi samlar också in sökord som används av sökmotorerna på webbplatsen. Detta görs endast för att förbättra sökträffar och kundupplevelsen, och det samlas inte in information som kan spåras tillbaka till användaren.

3.3 Anpassning

För att kunna ge dig en relevant och bra upplevelse på vår hemsida, använder vi funktioner och system för att anpassa innehållet till dig och dina intressen.

3.4 Marknadsföring

Behandlingsunderlaget för marknadsföring via e-post och sms sker efter samtycke.

Vi önskar att vår marknadsföring i alla lägen skall uppfattas som relevant och värdefull för dig, därför är innehållet anpassat för dig. Vi arbetar med utvalda partners för att åstadkomma en bra lösning i samband med SMS- och e-postförsändelser.

3.5 Personuppgifter till tredje part

Northscan kommer inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter på annat sätt än i enlighet med det som framgår av denna integritetspolicy. Dina uppgifter kommer endast att delas om vi är juridiskt skyldiga till detta eller får ditt samtycke. Affärspartners kommer bara att få insyn i uppgifterna om det är nödvändigt för att utföra tjänster för Northscan. I sådana fall ingås databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten, dessutom kommer Northscan att bestämma hur behandlingen av uppgifterna skall genomföras. Mer information om vilka tredje parter som vi använder kan hittas under Analys, Anpassning och Marknadsföring i denna policy.

4 Ändringar i policyn

Om vi ​​gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den reviderade versionen här med ett uppdaterat revisionsdatum. Vi uppmanar dig att granska policyn regelbundet. Om det genomförs större ändringar som väsentligt förändrar vår sekretesspraxis, kan vi också meddela dig på annat sätt, exempelvis via e-post, på företagets hemsida eller sociala medier.

 5 Kontaktinformation

Om du vill att Northscan skall radera dina uppgifter, eller om du vill att dina personuppgifter som lagras av Northscan skall utlämnas, så kontakta oss via e-post info@northscan.se

Postadress:

Northscan AB
Vegagatan 19
172 34 Sundbyberg

Senast ändrad: 2021-03-31