Ett av våra pågående uppdrag är att scanna en betongplatta inför ombyggnation, där höga punktlaster kommer belasta plattan.
Vi noterar snabbt en intressant avvikelse där det övre lagret armering tvärt tar slut.
Påverkar detta hur stora laster man kan ta?

Fortsättning följer.