Som ett komplement till de betongscanningstjänster som Northscan erbjuder startar nu bolaget ett nytt tjänsteområde – Provdragning av infästningar och armering.

Provdragning av infästningar blir ofta en fråga när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillämpningen inte stödjs av tillverkarens tekniska data, samt när man önskar verifiera att installationen har utförts enligt anvisning och därmed uppfyller dokumenterade laster. 

Northscan är leverantörsoberoende och utför dragprovsbelastning av de flesta typer av betonginfästningar och armering.

Det finns tre anledningar till att kontrollera infästningarnas kapacitet genom provdragning:
• I utredningssyfte
• Vid särskilda tillämpningar eller lastkrav
• Efterkontroll av montage 

Vid utredningssyfte, framförallt i ROT-projekt, råder osäkerhet kring betongens hållfasthet. Ålder, sprickor eller armeringskorrosion kan också påverka infästningens kapacitet. För äldre tegelbyggnader saknas ofta information om vilken typ av tegel som använts eller fogens kvalitet. Detta leder till att tabellvärdena från tillverkaren inte kan garanteras och provdragning kan vara nödvändig. 

Vid konstruktionsskede när särskilda lastkrav ställs eller om tillämpningen inte stöds av tillverkarens tekniska data, kan en provdragning utföras för kontroll. Exempel kan vara infästning i tunna betongkonstruktioner eller vid montage nära betongkant. 

Efterkontroll av montage kan utföras direkt efter montage för att säkerställa att montaget är rätt utfört, men också senare under byggnadens livslängd för att verifiera infästningarnas skick. Normalt provas en viss procentandel av infästningarna. 

Northscan utför provdragning enligt rådande standard, BS 8539:2012. Provdragningen utförs i samråd med ansvarig konstruktör eller uppdragsgivare. 

Kort om bolaget
Northscan är ett kundinriktat ingenjörsföretag med fokus på oförstörande betongprovning. Vi strävar efter att vara flexibla och hela tiden ligga i framkant gällande nya intressanta inspektionstekniker.  

Vi är alla utbildade ingenjörer med flerårig erfarenhet från många branscher och mer specifikt byggbranschen. Genom våra tidigare roller har vi byggt ett stort kontaktnät inom alla delar av byggprocessen. Vi ser fram emot att få lära oss mer om våra kunders utmaningar, oavsett om de finns på en byggarbetsplats hos entreprenören eller på en ritning hos ett konstruktionskontor.  

Vi ser det som vår uppgift att skapa en större säkerhet och lönsamhet inom byggbranschen.  

www.northscan.se 
010-1960190 
info@northscan.se 

Kontakter:
För frågor kring detta pressmeddelande 

Jamshid Lodhi – marknad
Mobil: 076-0499080
Email: jamshid@northscan.se 

För frågor om Northscan AB
Mathias Amnebo – VD 
Mobil: 070-7774104
Email: mathias@northscan.se   

Andra kunder sökte även på infästning, kemankare, betongskruv, expander, provdragare, provdragning eller dragprovning.