Karbonatiseringstest


När koldioxid över tid tränger ner i betongen och sänker pH-värdet minskar korrosionsskyddet för armeringen och risken för skador orsakade av korrosion ökar. Ett av de första testen man kan göra för att få en indikation kring risken för korrosion är en mätning av karbonatiseringsdjup. 

Northscan utför mätning av karbonatiseringsdjup genom att analysera antingen borrdamm eller borrkärnor från betongen. Då används en fenolftaleinlösning för uppskattning av pH-värdet. Tillsammans med en täckskiktsmätning (se Betongscanning) får man en bra inledande uppfattning av tillståndet hos betongen med avseende på risken för korrosion. 

När det finns behov för ytterligare undersökningar erbjuder Northscan ett flertal andra tjänster för ett komplett underlag för betongens tillstånd, se vidare under Korrosionsanalys.