Northscan ger dig värdefull fakta om betongen genom den senaste tekniken inom oförstörande provning.

KONTROLL OCH SÄKERHET

Northscan erbjuder en helhetstjänst där scanning samt analys av grundmaterialet kan utföras. Detta lägger grunden till en lyckad projektering med mindre osäkerhet, både vid dimensionering och byggnation.

UNDVIK DYRA MISSTAG

Att borra av en vattenledning, elkabel eller spännarmering kan leda till store förseningar och onödiga komplikationer. Var förbiseende och anlita Northscan för att undvika dessa påföljder

UTAN ÅVERKAN

Northscan erbjuder en helhetstjänst där scanning samt analys av grundmaterialet kan erfodras. Detta lägger grunden till en lyckad projektering med mindre osäkerhet, både vid

TJÄNSTER

På Northscan är vi specialiserade inom betongscanning, en oförstörande metod för analys av betongkonstruktioner. Tack vare olika scanningtekniker är vi inte begränsade till metalliska föremål nära ytan så som armeringsjärn; utan även plaströr, kablar, spännarmering kan lokaliseras. Vi erbjuder en mängd olika tjänster inom området - alltifrån en snabb kontroll för riskfri håltagning till komplexa analyser över större områden.
Learn more

En vanlig orsak till kostsamma reparationer och förkortad livslängd i en byggnad är korrosion av armerarad betong. Genom en proaktiv korrosionsanalys kan kostnaderna sänkas över tid, då rätt åtgärder kan sättas in innan processen gått för långt. Northscan utför kompletta korrosionsanalyser, där sannolikheten för pågående korrosion utvärderas samt hur snabbt processen fortgår. Metoderna vi använder är till största delen oförstörande och ger ett komplett underlag för vidare åtgärder.
Learn more

Vid om- eller påbyggnad av äldre byggnader krävs ofta en analys av den befintliga betongen. På Northscan använder vi oss främst av oförstörande metoder för att mäta betongens hårdhet. Detta ger en indikation på betongens tryckhållfasthet samt avslöjar områden med sämre betongkvalitet. För exakt värde krävs mekanisk provning, där vi tar ut borrkärnor som trycktestas i labb. Ihop med betongscanning ger hårdhetsmätningen ett bra underlag för konstruktionens bärförmåga.
Learn more

En del betongkonstruktioner är särskilt utsatta för klorider, till exempel parkeringsgarage och trappor där tösalt förekommer. Vid inspektion av sådana byggnader bör en kloridmätning göras, för att kontrollera att en kritisk kloridmängd inte når armeringen och orsakar korrosion. I en del äldre byggnader kan klorider förekomma i betongen, då man ibland tillsatte salt för att snabba på härdningen vid gjutning vintertid. Vi på Northscan hjälper er med analysen - från uttag av prover till färdig analys.
Learn more

Karbonatiserad betong innebär betong där koldioxid trängt in över tid och sänkt PH-värdet. Detta leder till att korrosionsskyddet för armeringen minskar och risken för skador ökar. Northscan utför test med PH-indikator för att för att fastställa karbonatiseringsdjupet. Ihop med täckskiktsmätning ger testet en första indikation på om risk för korrosion föreligger. Ihop med våra andra tjänster för korrosionsanalys fås ett komplett underlag för betongens tillstånd.
Learn more

Analys av pelare, balkar och olika typer av bjälklag
Lokalisering av ingjutna värmeslingor, rör, strömförande kablar m.m.
Kartläggning av armering i vägg.
Analys av grundplatta
- Kartläggning av armeringsinnehåll
- Betongtjocklek
- Sprickor och delaminering
Identifiering av hålrum under betongplatta.
Provdragning av infästningar i tegel

Provdragning av infästningar i betong

Korrosionsanalys av armerad betong

Hållfasthetsbedömning av strukturell betong

Mätning av kloridhalt i betongkonstruktioner

Karbonatiseringstest av betongkonstruktioner

Before After

VILKA ÄR VI

thumb_IMG_0896_1024

Mathias Amnebo
Uppdragsansvarig

mathias@norhscan.se

thumb_IMG_0905_1024

Martin Roos
Uppdragsansvarig

martin@norhscan.se

thumb_IMG_0899_1024

Jamshid Lodhi
Marknad

jamshid@norhscan.se

Skicka ossEn förfrågan

VåraKontaktuppgifter

Telefon

Adress

Northscan AB
Fabriksvägen 2
171 48 Solna

Org. Nr.

559222-5360

Sytemverktyg