Hållfasthetsbedömning

För att mäta betongens hållfasthet använder vi oss av antingen oförstörande eller förstörande metoder, beroende på syftet med er undersökning. I kombination med betongscanning ger mätningarna ett bra underlag för att bedöma konstruktionens bärförmåga. 

Hållfasthetsbedömning

Oförstörande provning –  Vi mäter betongens hårdhet med studshammare vilket ger en indikation om betongens hållfasthet. Passar även utmärkt som ett komplement till förstörande provning och för att identifiera områden med avvikande betongkvalitet. 

Förstörande provning – Vi tar ut borrkärnor på anvisade platser och utför mekanisk provning av betongens tryckhållfasthet, med hjälp av ackrediterat labb. Godkänd metod för klassificering enligt BBK.

För mer teknisk information, ladda gärna ner vår folder.

För mer information,
ladda ner vår folder om hållfasthetsbedömning.