Kategori: Uncategorized

Scanningundersökning i Angeredsbron

Då trafiken ökat runt vattenskyddsområdet runt Göta Älv i Göteborgs kommun planeras ett antal miljöskyddsåtgärder i området. En av åtgärderna är att installera ett rörsystem i Angeredsbron för att samla in dagvattnet från vägen och därmed hindra föroreningar som olja, mikroplaster och gummi att nå…

Håltagning väggar – äldre byggnad

Åt mod:group Construct utförde Northscan armeringsscanning i väggar innan håltagning. Fastigheten belägen på Bondegatan 40 Stockholm har under den senaste tiden genomgåt omfattade renovering och på tur står nu en modernisering av ventilationssystem. Nya kanaler skall dras fram, och håltagningar genom bärande och ickebärande strukturer blir nödvändig. Genom att…