Category: news

Northscan utför nu provdragning av infästningar och armering

Som ett komplement till de betongscanningstjänster som Northscan erbjuder drar nu bolaget igång ett nytt verksamhetsområde. Provdragning av infästningar och armering, oberoende av infästningstillverkare. Provdragning av infästningar blir ofta en fråga när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillämpningen inte stödjs av tillverkarens…

Ett inlägg i tidningen Betong

Northscan tar sikte på Göteborg Ingenjörsföretaget Northscan AB tar nu steget in på Göteborgs byggmarknad. Vd:n Mathias Amnebo ser möjligheter i såväl pågående som framtida bygg- och infrastrukturprojekt. – Vi har funnits i Stockholm sedan 2020 och har flera stora konsult-, bygg- och fastighetsbolagen som…

Klipp från Svenskbyggtidning.

Utklipp från SvenskByggtidning 20200916 Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg. Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare…

Northscan AB etablerar sig i Göteborg

Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg.   Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare med nästa…

Scanningundersökning av gårdsbjälklag

I Sverige och framförallt i våra storstäder finns ett stort antal gårds- och terrassbjälklag uppförda mellan 1890–1950. Bjälklagens konstruktion varierar stort, där de äldre ofta består av tätt liggande stålbalkar och oarmerad betong medan de modernare, från runt 1930-tal, ofta har armerade betongplattor med längre…

Täckskiktsanalys i nytt skyddsrum

Veidekke har uppfört ett nytt bostadshus i Uppsala och behövde verifiera täckskiktet och armeringsinnehållet för bottenplattan i ett skyddsrum. Det fanns misstankar om att täckskiktet var större än det skulle vara. En konventionell täckskiktsmätare når bara ett visst djup i betongen och klarade därför inte…