Category: news

Nordiskt samarbete mellan Northscan AB och Bridgology SA som möjliggör noggrannare projektering och stora besparingar vid brorenoveringar.

Svensk infrastruktur står inför en utmaning när det gäller underhåll.Med många vägar, broar och tunnlar som behöver tas om hand, har många observerat att underhållsarbetet varit eftersatt.Enbart Trafikverket ansvarar för förvaltningen av cirka 17 000 broar i Sverige, med årliga drifts- och underhållskostnader som överstiger…

Northscan går in i Finland

Northscan och Enitec inleder samarbete för att stärka närvaron på den finska marknaden. Northscan, en av Sveriges ledande betongkonsulter med fokus på innovativa lösningar inom betongscanning, utredning och inspektioner, tillkännager idag ett strategiskt partnerskap med finska Enitec.Detta partnerskap markerar Northscan’s inträde på den finska marknaden…

Vi söker ännu en erfaren Betonginspektör, för en position i Stockholmsregionen!

Ta chansen att bli områdesansvarig för teknisk utredning, tillståndsbedömning och inspektion av betongkonstruktioner.  Northscan växer och söker nu en Betonginspektör som kommer ansvara för inspektion och tillståndsbedömning med bas i Stockholm.  Northscan är ett kundinriktat ingenjörsföretag med fokus på tillståndsbedömningar och inspektioner, betongscanning samt provdragning…

Uppdrag i garage – Korrosionsanalys

Uppdraget som ägde rum i ett parkeringsgarage i Stockholm syftade till att utvärdera armeringsjärn ur ett korrosionsperspektiv med hjälp av ICAMM-tekniken från InspecTerra. Vår metodik omfattade bland annat skanning av flera ramp- och golvytor med fokus på att upptäcka och kvantifiera tvärsnittsförluster av armering inom…