Brobyggardagen 2024, som ägde rum i Göteborg den 29 januari, var ett fokuserat broevenemang där Northscan medverkade som utställare. Det årliga arrangemanget, organiserat av den nationella branschföreningen Brosamverkan, fokuserade på utveckling och samarbete inom infrastrukturområdet.

Ett av de framstående internationella bidragen kom från England och presenterades med stolthet. En dynamisk bro i Lowestoft på östkusten imponerade med sin spektakulära design och innovativa öppning över den trafikerade kanalen. Efter det introducerades en 3,4 km lång broetapp väster om London, avsedd för höghastighetsjärnväg mellan London och Birmingham. Den imponerande bron byggdes med prefabricerade element från en fältfabrik och monterades med precision med hjälp av en specialbyggd kran. Elementen lyftes och spändes samman ett efter ett på ömse sidor om varje brostöd, skapandes en imponerande struktur.

De svenska projekten som presenterades inkluderade innovativa brokoncept för Norrbotniabanan, broar i Olskroken och en akvedukt för Mölndalsån vid Liseberg. Broarna i Olskroken utformades för att öka kapaciteten och förbättra järnvägssituationen väster om Göteborgs Centralstation, medan akvedukten möjliggjorde konstruktionen av Västlänkens dubbelspår.

Under dagen behandlades även viktiga ämnen såsom betongnyheter i Eurokoderna och deras påverkan på brobyggande, bidraget från väderbeständigt stål samt en inspirerande presentation av en bro där cementinnehållet halverats och ersatts med slagg.

Northscan var utställare för första gången och stod på plats i foajén. Vi ser fram emot framtida samarbeten och fortsatt engagemang för att främja innovation och utveckling inom infrastruktursektorn.