Tillsammans med GRK Infra genomförde Northscan ett projekt med syfte att säkra egen- och kvalitetskontroll vid brobyggnation åt Trafikverket. Med hjälp av betongscanning, primärt ultraljud, säkerställdes att betongen flutit ut väl och att betongen vibrerats så att luftfickor kan uteslutas. Entreprenaden är en del av det större ringvägsprojektet väg E12, bron över Ume älv, som görs för att förbättra trafiksäkerheten, tillgängligheten och stadsluftens kvalitet i området.
GRK Infra AB (tidigare AB Infra Polar) har sin verksamhet inom Svensk infrastruktur och är en del av GRK Infra Oy, med verksamhet i Finland och samt Estland genom GRK Infra AS.

Northscan tackar Magnus Ahlskog, Platschef vid GRK, för ett fint samarbete.