Author: Mathias Amnebo

Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner. Northscan breddar sitt tjänsteutbud.

Northscan breddar sitt tjänsteutbud med Tillståndsbedömning av betongkonstruktioner. Northscan, en ledande aktör inom betongscanning och oförstörande provning av armerade betongkonstruktioner, lanserar nu vår senaste tjänst – Tillståndsbedömning. Med erfarenhet och kompetens erbjuder vi en metod för att säkerställa långsiktig hållbarhet för era betongkonstruktioner genom tillståndsbedömning…

Täckskiktsanalys i nytt skyddsrum

Veidekke har uppfört ett nytt bostadshus i Uppsala och behövde verifiera täckskiktet och armeringsinnehållet för bottenplattan i ett skyddsrum. Det fanns misstankar om att täckskiktet var större än det skulle vara. En konventionell täckskiktsmätare når bara ett visst djup i betongen och klarade därför inte…