Author: Jamshid Lodhi

Nordiskt samarbete mellan Northscan AB och Bridgology SA som möjliggör noggrannare projektering och stora besparingar vid brorenoveringar.

Svensk infrastruktur står inför en utmaning när det gäller underhåll.Med många vägar, broar och tunnlar som behöver tas om hand, har många observerat att underhållsarbetet varit eftersatt.Enbart Trafikverket ansvarar för förvaltningen av cirka 17 000 broar i Sverige, med årliga drifts- och underhållskostnader som överstiger…

Northscan går in i Finland

Northscan och Enitec inleder samarbete för att stärka närvaron på den finska marknaden. Northscan, en av Sveriges ledande betongkonsulter med fokus på innovativa lösningar inom betongscanning, utredning och inspektioner, tillkännager idag ett strategiskt partnerskap med finska Enitec.Detta partnerskap markerar Northscan’s inträde på den finska marknaden…

Brobyggardagen 2024

Brobyggardagen 2024, som ägde rum i Göteborg den 29 januari, var ett fokuserat broevenemang där Northscan medverkade som utställare. Det årliga arrangemanget, organiserat av den nationella branschföreningen Brosamverkan, fokuserade på utveckling och samarbete inom infrastrukturområdet. Ett av de framstående internationella bidragen kom från England och…

Varför tillståndsbedömning?

Northscan är specialiserade inom konsultation och provning av betongkonstruktioner och tror starkt på betongens betydelse i världens industrier och infrastruktur.Som det mest använda byggnadsmaterialet är det avgörande att upprätthålla och säkerställa konstruktionernas status, särskilt med tanke på de varierande kvaliteterna, utförandena och omgivningarna de utsätts…

En liten artikel i tidningen U&D – Underhåll och Driftsäkerhet

Länk till artikelnhttps://lnkd.in/dCVgZhTP Artikeln baseras på: Northscan sätter en ny nivå inom betonginspektion -“Som ett läkarbesök för betongen”  I en värld där byggnader och infrastrukturer ständigt åldras och utsätts för påfrestningar, är det avgörande att vårda och underhålla dem för att säkerställa långsiktig hållbarhet och säkerhet.  En aktör som…

Betonginspektion och tillståndsbedömning

Northscan utför inspektion och bedömning av betongkonstruktioner.   Vi erbjuder en omfattande uppsättning tjänster, inklusive byggnadsteknisk statusbedömning, inspektion och kontroll, betongkontroll, betongbesiktning, skadekartering, samt tillståndsbedömning. Våra kvalificerade utredare har omfattande erfarenhet av att bedöma olika konstruktioner i betong.   Varför är tillståndsbedömningar viktiga? Kvalificerade skadeutredningar och tillståndsbedömningar…