Författare: Jamshid Lodhi

Provdragning av armering åt Svevia

Riksväg 55 mellan Enköping och Litslena samt mellan Örsundsbro och Kvarnbolund saknas mittseparering. Trafikverket har därför påbörjat en utbyggnad av riksväg 55 till mötesfri landsväg, på två olika sträckningar mellan Enköping och Uppsala. Svevia driver ett brorenoveringsprojekt, där det bland annat skall bytas kantbalkar samt räcken…

Samverkan med Ramboll

Ramboll Sweden har i uppdrag åt Håbo kommun att fastställa klassningsvärden för 8 kommunala broar. För att kunna utföra nödvändiga bärighetsberäkningar erfordras tillförlitlig information om armeringsmängd i broelementen. 7 av broarna var av prefab element och den 8:e bron var platsbyggd. Syftet med Northscans uppdrag var…

Provdragning av infästningar i Göteborg

I samverkan med Westman El utförde Northscan provdragning av fasadinfästningar vid MK Illuminations projekt vid Fredsgatan & Kungsgatan i Göteborg. MK Illumination skapar kreativ dekorationsbelysning och har verksamhet globalt. Så här års ligger fokus på Julbelysning. Westman El’s styrka ligger i att kunna hantera helheten,…

Håltagning väggar – äldre byggnad

Åt mod:group Construct utförde Northscan armeringsscanning i väggar innan håltagning. Fastigheten belägen på Bondegatan 40 Stockholm har under den senaste tiden genomgåt omfattade renovering och på tur står nu en modernisering av ventilationssystem. Nya kanaler skall dras fram, och håltagningar genom bärande och ickebärande strukturer blir nödvändig. Genom att…

Northscan utför nu provdragning av infästningar och armering

Som ett komplement till de betongscanningstjänster som Northscan erbjuder startar nu bolaget ett nytt tjänsteområde – Provdragning av infästningar och armering. Provdragning av infästningar blir ofta en fråga när det råder osäkerhet kring grundmaterialets kvalitet eller när tillämpningen inte stödjs av tillverkarens tekniska data, samt…

Ett inlägg i tidningen Betong

Northscan tar sikte på Göteborg Ingenjörsföretaget Northscan AB tar nu steget in på Göteborgs byggmarknad. Vd:n Mathias Amnebo ser möjligheter i såväl pågående som framtida bygg- och infrastrukturprojekt. – Vi har funnits i Stockholm sedan 2020 och har flera stora konsult-, bygg- och fastighetsbolagen som…

Klipp från Svenskbyggtidning.

Utklipp från SvenskByggtidning 20200916 Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg. Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare…

Northscan AB etablerar sig i Göteborg

Mathias Amnebo, VD vid konsultbolaget Northscan, meddelar att bolaget nu tar steget in på byggmarknaden i Göteborg.   Bolaget som hjälper byggindustrin att finna svar på vad som finns i betongen har sin bas i Stockholm och ser nu tillfället att gå vidare med nästa…